Најчести прашања - Цемент

Имате ли превоз?+

Дали имате истовар?+

Песок рефуз?+

Пакован ситен песок

Градежен сепариран песок за малтерисување

Цена
130 ден вреќа~50кг

 

Гасена Вар

Гасена Вар на дрва за молерисување и мн други намени во 25кг паковања

Цена
170ден/25кг

 

Стаклени влакна

Стаклени влакна за армирање на кошулици. 910gr се доволни за 1м3 бетон.

Цена
390ден/910gr

 

Бетоно-мешалка LIV 130

Добро проверените бетономешалки од словенечкиот производител Лив. 2 години гаранција. Се чисти со Бетонрид.

Цена
17.500 ден.

 

Количка лимекс хрвастка

Градежна количка

Издржливи направени од дебелоѕиден лим, уште еден квалитетен производ од Лимекс Хрватска.
Тркало резервно со бандаж = 1.040ден

Цена
3.200 ден.

 

Градежен најлон

Градежен најлон

Се употребува кај кошулици, кровови, темели и слично. 5 м2/ кг.

Цена
130ден/кг

 

Готов малтер Unicret Isomat

Готов малтер за ѕидање и малтерисување. Едноставна употреба се додава само вода. Добра адхезија и стабилност. Идеален за ѕидање, малтерисување, израмнување на ѕидови и поправки.

Цена
Нема залиха

Готов малтер 30кг

Мешавина од цемент, песок и вар, идеален за малтерисување, израмнување и потполнување. Практичен и лесен за употреба.

Цена
195 ден/30кг
Цемент 42,5N

Основата на секоја градба и зафат. Портланд цемент од Цементара Скопје. Стандарден квалитет докажан низ децениите. Сега достапен и во 25кг паковања.
Состав: Портланд цемент со додаток на природна или вештачка позолана. Хидрауличен врзувачки материјал кој се добива од клинкер за цемент "портлант", гипс и најмногу 30% на додатоци.

 

Цена
440ден/50кг  230ден/25кг
Усјемал 50kg

Во однос на класичниот начин на ширење при правење малтер, користењето на Усјемал го намалува времето потребно за подготовка на материјалот и количината на употребениот материјал. Нема потреба од варовник при подготовката на малтерот.

Употреба: За внатрешно малтерисување, за надворешно малтерисување, градење, монтирање на елементи.

 

Цена
420ден/вреќа
Бел цемент

Задржувајќи ги својствата на класичниот цемент белиот цемент има една голема предност а тоа е и самото име кажува-тоа што е бел. Чиста мат белина го прави идеален за градежни зафати каде треба да се внимава на естетскиот дел(пример ѕидање на стаклени призми) Сепак негативната страна е тоа што е дупло поскап од сивиот поради процесот на производство, кој бара многу повеќе енергија за производство. 

Цена
370ден/25кг