Uslovi na isporaka

Скопје

Бесплатна испорака за сметки над 10.000 ден 

Доплата од 500 ден за сметки под 10.000 ден

Сметки под 3.000 денари не се испорачуваат

Карабина материјали (блокови,цемент и др.) не се транспортираат

 

Македонија

Бесплатна испорака за сметки над 10.000 ден
Под тој износ каргото го плаќа купувачот.

Собни врати и кваки, инокс оџаци и ќумци, термостоп премази се испорачуваат без лимит

Не сме во можност да испорачаме тешки и габаритни градежни материјали и влезни врати

 

Специјални нарачки

За специфични нарачки, проекти, камионски и палетни испораки можеме да понудиме превоз за сите градови по договор.

Контактирајте не за повеќе детали

 

Транспоротот е до првиот пристапен влез на објектот. Истоварот е во организација на клиентот. Ние не правиме истовар и качување на материјалите. Ве молиме направете проверка на пристигнатата нарачка. Со приемот и потпишувањето ја потврдувате исправноста и точноста на нарачката со што понатамошни рекламации не се возможни освем за фабричките гаранции на материјалите кој подлежат. Ројал Инвест не сноси одговорност за идното складирање, манипулирање и инсталација на нарачаните материјали. 


 

 

Plakanje Karticka

Начини на плаќање 

- Со дебитни или кредитни картички 
ВИЗА, МАСТЕР , МАЕСТРО од било која банка без никаква провизија или надомест.
Плаќањето со картички може да биде во продажен салон, при достава на шофер (Скопје), и ON-LINE со добиена про фра од наш продажен агент.

- Одложено плакање на 6 рати без камата со картичките на  Стопанска банка за одредена група на производи.

-Плаќањето со готовина 
Во нашето продажно место, на шофер при достава(Скопје)
 

Плаќање преку трансакциска сметка

За да обезбедите брзо , едноставно, и безбедно палаќање, без да губите непотребно време да извадите и носите готовина. Жиро сметки:

  • 380104161701103 - Про Кредит Банка
  • 200002831939824 - Стопанска банка

 


 

Uslovi Rabota Final

Замена или враќање на производите е можна со приложена фискална сметка во рок од 15 дена од денот од кога производот е купен, доколку производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите и фабричките етикети. *Закон за заштита на потрошувачите. Купувачот е должен да ги донесе во сопствена организација производите за замена во просториите на Ројал Иивест. Замената се врши под видео надзор и во присуство на овластено лице кое за вратениот производ издава сторна сметка.

Кај специјалните нарачки со уплатата купувачот ја потврдува точноста и исправноста на нарачката која е направена по негово барање и параметри. Купувачот е запознаен и согласен дека за ваквите нарачки не е возможна замена, менување или откажување на нарачката во било која форма или рок.
Специјални нарачки се сите оние нарачки за кој купувачот дава посебни мерки и други напатсвија за количината, димензиите, типот и дезенот на производот (прозори, врати, тонирање бои, малтери и слично)

Препораките и советите за производите или изведбата/монтажата се од информативен и необврзувачки карактер и се издаваат по барање на купувачите со цел олеснување и завршување на потребната работа.
Роковите,цените и начинот на работа клиентот ги договара одделно со овластените монтери или приватно ангажирани изведувачи кој одговораат за изведената работа. Пред инсталација прочитајте ги упатствата од производителот и консултирајте се со стручно лице . Ројал Инвест не врши изведба и монтажа на нарачаната роба и не одговара за правилна инсталација и одржување на истата.