• Македонски
  • English

Хидро изолации

Покле - Покле е производ од програмата "Битуменизиран покривен картон" и всушност е суров картон импрегниран со битумен, од двете страни обложен со битуменска маса и заштитен со погоден минерален материјал (песок). Служи за изолација од вода и влага.

Примена: Покривната лепенка "ПОКЛЕ" поради едноставниот начин на вградување, има широка примена и тоа за: привремена заштита на објекти, материјали и сл. од атмосферски талози,
- заштита на привремени објекти, отворени складишта, настрешници, шупи, бараки и др.,
- заштита на термоизолација, посебно на покриви, кога ќе се постави под битуменска шиндра, ќерамиди и сл. - како меѓуслој при изведување на вертикални и хоризонтални хидроизолации.

Бимпласт - Бимпласт е хидроизолациска лента за заварување на база битумен, полимер, полнила и влошка (стаклен воал, стаклена ткаенина и полиестерски филц ). По барање на нарачателот се произведува без полимер и носи ознака К. Од двете страни лентата е обложена со полиетиленска фолија, а по барање на купувачот може да биде посипана со ситен минерален посип или во комбинација.Бимпластот е хидроизолациска лента со голем дијапазон на стабилност од ниски до високи температури, спаѓа во редот на поквалитетните ленти за хидроизолација. Хидроизолацискиот систем дава стабилност, трајност, едноставност за примена и добра приспособливост.

Примена - Бимпластот се применува за изведување на повеќеслојни хидроизолациски системи на покрив или под земја, во два или повеќе слоја, самостојно или во комбинација со други хидроизолациски ленти. Се применува на секакви видови подлоги (бетон, челик, дрво и сл.)

   

                       

                     проспект

Тефонд - Пластична фолија за хидро заштита на темели, тунели, подземни гаражи, подруми и други видови на градежни површини.Тефондод се опшива околу темелите на објектот, се фиксира на одредени точки во зависност од специфичноста на изведбата.Во долниот дел на темелот со поставување на пластична цевка се формира блага закосеност се со цел дивертирање на надојдените води и влага назад кон долните слоеви на почвата.

Битулит е материјал за хидроизолација со органски растворувач. Се применува како ладен премаз и како подлога во системот на ленти за хидроизолација. Се користи за изолација на темели, ѕидови, подови, рамни кровови и тераси, а и како заштита на метал од корозија, на дрвото од влага и на водоводни цевки.

Начин на примена: Се нанесува во ладна состојба со премачкување со помош на четка или ваљак, во еден слој на температура над 10?. Пред и после употребата, Битулитот се одржува во течна состојба со мешање. Површината мора да биде сува и чиста. Потрошувачката зависи од порозноста на подлогата и изнесува од 0,3 до 0,5kg/m2.

Битумен е производ за топла постапка со или без неоргански полнила, кој се топи на температура до 180?. Се применува во градежништвото како средство за изведување хидроизолација за надземни и подземни работи, за изолација на темели, подрумски ѕидови, подови на тло, рамни кровови и тераси, за заштита на водоводни цевки и елементи.

Начин на подготовка и употреба: Растопениот битумен се нанесува на сува подлога претходно подготвена со битулит. Загревањето на битуменот се врши во оригиналната амбалажа. Топлиот премаз од битумен се нанесува со разлевање, а потоа со развлекување со специјални рамналки. Потрошувачката на Азмабит е 1,5-2kg/m2 во еден слој дебелина од 2mm.

Бимизол - Еднокомпонентен хомоген премаз во вид на паста на база на битумен, полимер, растворувачи и полнила. Се применува по ладна постапка без претходно растворување или загревање.
Карактеристики 
- се одликува со голема атхезивност и добра обработливост;
- нанесениот и исушен слој е еластичен и отпорен во широк температурен интервал (висока точка на размекнување, не пука на ниски температури, голема еластичност, отпорен на оптоварување);
- поседува добра приспособливост за бетон, лим, опека, битуменска изолација и сл.;
- овозможува изведување на монолитна изолација.
Примена - Добрите особини на Бимизолот му овозможуваат широк спектар на примена и тоа:
- хидроизолација на рамни покриви, особено при разрешување на осетливи детали (продори, сливници, атика, кровни завршетоци);
- хидроизолација на влажни јазли (бањи, перални, изолација на надворешни ѕидови, подови во подземни простории и сл.);
- антикорозивна заштита на нови лимени површини, вкопани резервоари, санација на стари лимени покриви и сл.;
- во нискоградбата при обработка на тунели, хидроизолација на резервоари, каптажи и сл.;
- лесна и брза санација и репарација на стари и пропаднати изолации.

клик на сликата за приказ: 

 

 

 ПАРАПРОПУСНА ФОЛИЈА

Парапропусната фолија (бр.1) се користи како задолжителен материјал кај кровните конструкции,се вградува испод ќерамидата над даската или осб плочите со хефтање или со специјална трака со преклоп од 10цм.Парапропусната фолија служи како изолатор од надворешна влага односно спречува влагата од надворешната средина да продре во кровната конструкција а во исто време ја пропушта кондезираната влага од внатрешна страна, со што се спречува појавата на влага во кровниот дел, што е честа појава кај градбите кај кои место парапропусна фолија,вградено е терхартија или најлон кој ја немаат парапропусната функција.

Парната брана(бр,4) пак се поставува од внатрешна страна после гипс таблата,односно врз терволот од внатрешна страна со што се спречува навлегување на влага во терволот преку кондезацијата која се јавува како хемиска реакција од температурните разлики од греан кон негреан простор.Доколку во терволот навлезе дирекно влага или преку кондезација,му ги намалува термоизолаторските својства за 50%.Затоа строго препорачливо е терволот што се поставува после гипс таблите да се затвори со парна брана.Парната брана исто се поставува со преклоп од 10цм.

 Ројал Инвест ви нуди висококвалитетна парапропусна фолија и парна брана од германскиот производителот Вурт.

   

 За повеќе за парапропусните фолии погледнете го *проспектот* или кликнете тука 

Хидроизолации на цементна основа
Продукт Опис и примена Пакување

Хидромал Флекс

проспект

 

Двокомпонентен систем за изведба на еластична хидроизолација на цементна основа. Се применува за хидроизолација на позитивни и негативни хидростатски притисок, како базени, таложници, пречистителни станици, подземни објекти, балкони, шахти и санитарни јазли.

 

 

 

Адитив за зимско бетонирање
Продукт Опис и примена Пакување

Хидрозим-Т

проспект

Додаток изработен на основа на нитратни соединенија. Се применува при бетонирање и малтерисување на ниски температури. (до -20 C)

 

 

 

Адитив за водонепропустливост
Продукт Опис и примена Пакување

Хидрофоб-Т

проспект

Додаток за водонепропусност на бетонот. Се применува при изработка на фундаменти, базени, резервоари, брани, пристаништа, канали за иригациони системи, каптажи и шахти.

 

 

 

Полимерни адитиви
Продукт Опис и примена Пакување

Врска-У

проспект

Додаток за подобрување на лепливоста, еластичноста и водоотпорноста на малтерските и бетонските системи. Најчесто се применува при репарација на бетонски конструкции.

 

 

Технички податоци

Ројал Инвест - Се на 1 место © сите права задржани
Ројал Инвест не одговара за точноста на информациите калкулаторите и техничките податоци кој се превземни од производителите на презентираните материјали, пред употреба ве молиме консултирајте се со стручното лице кое ги изведува градежните работи. Некои слики се симболични, го задржуваме правото на печатни грешки промени во цените понудите и податоците на оваа страна.